Montaż paneli fotowoltaicznych: O czym warto pamiętać? 

Fotowoltaika umożliwia znaczącą redukcję kosztów energii elektrycznej, przy jednoczesnej poprawie komfortu użytkowania nieruchomości. Zanim jednak zdecydujemy się na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu, warto zadbać o jego kondycję. W przeciwnym razie może się okazać, że inwestycja pociągnie za sobą dodatkowe koszty. 

Naprawa dachu, na którym wykonana została instalacja fotowoltaiczna jest droższa niż naprawa dachu niezagospodarowanego. Wynika to przede wszystkim z utrudnionego dostępu do pokrycia dachowego. Dlatego wszelkie prace związane z uszczelnieniem lub naprawą dachu warto wykonać wcześniej. 

Montaż paneli fotowoltaicznych O czym warto pamiętać

Przegląd dachu przed montażem paneli 

Przed montażem paneli fotowoltaicznych należy bezwzględnie wykonać przegląd dachu. Jego celem jest ocena stanu poszycia i wykrycie ewentualnych usterek wymagających naprawy. Jak już wspomnieliśmy panele zasłonią zaczną powierzchnię dachu i utrudnią dostęp do poszycia, dlatego po ich montażu nawet pozornie niewielkie naprawy mogą się okazać bardzo kosztowne. 

Dodatkową korzyścią z przeprowadzenia przeglądu dachu jest możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej, która będzie dowodem, jeśli w trakcie montażu paneli powstaną jakieś nowe usterki. Bez stosownej dokumentacji trudno nam będzie dowieść, że do uszkodzeń doszło właśnie podczas prac ekipy montażowej. 

Przygotowanie dachu pod fotowoltaikę

Drugą istotną kwestią jest odpowiednie przygotowanie dachu pod montaż instalacji. W przypadku dachów krytych papą termozgrzewalną przed montażem fotowoltaiki warto wykonać nową hydroizolację. W tym celu możemy wykorzystać płynne membrany dachowe aplikowane bezpośrednio na papę. Zastosowanie płynnych membran niesie za sobą liczne korzyści:

  • zapewnia bezspoinowe zabezpieczenie dachu przed wodą i wilgocią, 
  • chroni pokrycie dachowe przed czynnikami atmosferycznymi i mechanicznymi, 
  • pozwala uzyskać lepszą sprawność paneli. 

Jak płynne membrany wpływają na sprawność paneli fotowoltaicznych? 

Pozornie pokrycie dachu płynną membraną nie powinno wpływać ani na sprawność, ani na trwałość fotowoltaiki. W praktyce dzięki membranom panele nie przegrzewają się i osiągają lepszą sprawność. Wynika to bezpośrednio kolorystyki membran, które są dostępne w jasnych kolorach. Dużą popularnością cieszą się membrany białe i jasnoszare. 

Montaż paneli fotowoltaicznych: Prawidłowe przygotowanie dachu to podstawa

Podsumujmy. Montaż paneli wiąże się z zakryciem dużej powierzchni dachu i utrudnieniem dostępu do niej, a więc wyższymi kosztami ewentualnych remontów w przyszłości. Dlatego jeszcze przed założeniem instalacji rekomendowane jest:

  • przeprowadzenie przeglądu dachu, naprawa ewentualnych usterek i wykonanie dokumentacji fotograficznej, 
  • oczyszczenie powierzchni dachowej, przede wszystkim z ptasich odchodów, które wpływają niekorzystnie na żywotność materiałów wykończeniowych i budowlanych, 
  • w przypadku dachów krytych papą wykonanie hydroizolacji dachu z wykorzystaniem membran w płynie.