Na czym polega hydroizolacja dachu?

Hydroizolacja to najprostszy, a zarazem najbardziej skuteczny sposób na zabezpieczenie obiektu przed niekorzystnym działaniem wilgoci i wody. Odpowiednio wykonana warstwa ochronna powierzchni dachowej zabezpiecza konstrukcję przed deszczem, śniegiem, wodą roztopową oraz innymi czynnikami szkodliwymi. 

Hydroizolację  należy wykonać na każdej powierzchni dachowej, która ma regularną styczność z wodą. Biorąc pod uwagę ekspozycję dachu na zmienne warunki atmosferyczne typowe dla naszej strefy klimatycznej, prawidłowy dobór materiałów izolacyjnych i wykonanie hydroizolacji dachu powinno stanowić podstawę zabezpieczenia obiektu. 

Na czym polega hydroizolacja dachu

Hydroizolacja dachu płaskiego 

Hydroizolację dachu płaskiego można wykonać na jeden z dwóch sposobów:

  • metodą tradycyjną, 
  • metodą odwróconą. 

Metoda tradycyjna polega na wykonaniu konstrukcji, w której dolna warstwa stanowi izolację cieplną, a górna izolację przeciwwodną. Izolację przeciwwodną wykonuje się zwykle z materiałów bitumicznych, które szczelnie zabezpieczają całą powierzchnię dachu przed ewentualnym zalaniem. 

Metoda odwrócona polega na  zamianie kolejności ułożenia warstw izolacji cieplnej i przeciwwodnej. W konstrukcji dachu odwróconego hydroizolacja „chowa się” pod termoizolacją i odporną warstwą okrywową. Takie rozwiązanie zabezpiecza hydroizolację przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowanie metody odwróconej wymaga odpowiedniego odwodnienia, które  chroni przed długotrwałym zaleganiem wody. 

Z czego wykonać hydroizolację dachu?

Do izolacji dachu płaskiego możemy wykorzystać zarówno tradycyjne materiały takie jak papa, jak i nowoczesne membrany. Membrany są dostępne w rolkach i jako produkty płynne przeznaczone do aplikacji pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Praktyka pokazuje, że nowoczesne materiały hydroizolacyjne odznaczają się znacznie lepszymi parametrami niż papy:

  • są łatwiejsze i szybsze w aplikacji, 
  • odprowadzają wilgoć do atmosfery, 
  • są odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych i mechanicznych, 
  • pozwalają na uzyskanie bezspoinowej warstwy izolującej, którą z łatwością można wykonać w trudnodostępnych miejscach. 

Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania hydroizolacji dachu

Wybór materiałów hydroizolacyjnych jest bardzo ważny, ale nie kluczowy dla szczelności i trwałości warstwy ochronnej. Kluczowe w tym przypadku jest prawidłowe przygotowanie podłoża pod hydroizolację i przeprowadzenie wszystkich prac. Jakich błędów należy unikać?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest układanie papy na zawilgoconym podłożu. Wilgoć zalegająca w materiałach budowlanych – niezależnie od tego, czy jest to wilgoć technologiczna czy wynikająca z warunków atmosferycznych – może skutkować występowaniem pęcherzy na papie, a te nie tylko obniżają przyczepność materiału, ale również sprzyjają szybszej degradacji mechanicznej warstwy izolacyjnej. 

Nieprawidłowy montaż papy może prowadzić do jej pofałdowania. Fałdy utrudniają skutecznie odprowadzanie wody, co przyspiesza zużywanie się materiału narażonego na długotrwałą ekspozycję czynnika degradującego. 

Obecnie coraz rzadziej korzystamy z dwuwarstwowych systemów hydroizolacji opartych o papy polimerowo-bitumiczne, mimo to ten rodzaj izolacji wciąż jest stosunkowo popularny. Przy jego montażu należy pamiętać o tym, żeby nie dopuścić do układania wierzchniej warstwy papy prostopadle do podkładowej. Takie ułożenie prowadzi do silnych naprężeń w linii pokrycia i osłabia warstwę ochronną dachu. 

Przy hydroizolacji pomoże Ci doświadczony dekarz!